Om de herinnering levend te houden en de nieuwe generaties blijvend op te voeden over de oorzaken en gevolgen van de jodenvervolging voor en tijdens WO II is educatie met behulp van educatief materiaal en de moderne media zoals internet van het allergrootste belang.
Er zijn scholen in Engeland, maar ook in Nederland waar leerkrachten de behandeling van de Holocaust zelfs al een riskante zaak achten en vanwege het verzet uit islamitische hoek het daarom maar liever niet meer behandelen in de geschiedenisles. De Holocaust Educatie is een blijvende noodzaak als waarschuwing tegen de gevaren en de gevolgen van het anti-semitisme van toen en nu.
Vanuit uit bepaalde kringen wordt wel gepoogd het breed te trekken slechts als een waarschuwing tegen fascisme in het algemeen en worden groepen zoals moslims er bij betrokken alsof ook deze groep een zelfde slachtoffer is.


Via de website Anne Frank Stichting - http://edu.annefrank.org/dezoektocht/ - en het Fries Verzetsmuseum - http://www.friesverzetsmuseum.nlkan men met zeer aanschouwelijk en educatief lesmateriaal kennis maken. Geschiedenis aanbieden in de vorm van een stripverhaal, hetgeen de leerling gemakkelijk weet te boeien. Bij deze instanties zijn de boekjes DE ZOEKTOCHT en DE ONTDEKKING te verkrijgen. Zeer de moeite waard voor de kinderen en/of kleinkinderen.

Aan de hand van een waargebeurd verhaal is er op de website van 'Ellis en Bernie' een hoeveelheid lesmateriaal gemaakt voor leerlingen van het VMBO. Hierin worden de leerlingen meegenomen in de geschiedenis van twee verliefde joodse jongelui, Ellis en Bernie.
Er zijn scholen in Engeland, maar ook in Nederland waar leerkrachten de behandeling van de Holocaust zelfs al een riskante zaak achten en vanwege het verzet het daarom maar liever niet meer behandelen in de geschiedenisles.