De historie van de Tempelberg

Onderstaande lezing afgelast vanwege de corona-crisis...
Dr. P. J. van Midden houdt een lezing over het onderwerp “De historie van de Tempelberg ̈ op dinsdagavond 17 maart 2020 vanaf 19.30 uur.  'De goden wisselen, de plaatsen blijven’. Dat geldt zeker voor het tempelplein, het gevoeligste stukje grond op aarde.
In de Kanaänitische periode was er al een heiligdom, voortgezet in een heiligdom van David. Salomo bouwt er een tempel. Na de verwoesting in 587 v. C. pakt Zerubbabel de bouw van een tempel opnieuw op. In het jaar 168 v. C. wordt de tempel ontwijd.
Gevolg is de strijd van de Makkabeeën. De tweede tempel wordt verder uitgebouwd door Herodes de Grote waarbij een bouwtechnisch probleem ontstaat omdat het vloeroppervlak te klein blijkt. Er worden steunmuren aangelegd waar de ‘’Klaagmuur’’ nog een deel van is. In het jaar 70 AD (Tisha be’Aw) volgt tenslotte de definitieve verwoesting. In 638 worden de Dome of the Rock en de Al-Aqsa moskee hier gebouwd. Een avond over het politiek en religieus gezien meest ontvlambare stukje op aarde. Wat is er aan de hand en hoe kan dat ministukje grond voor zoveel problemen zorgen?

Dr. Piet van Midden doceert Hebreeuws binnen het instituut LUCE van de Tilburg University. Hij reist jaarlijks enige keren in de regio en schreef er verschillende boeken over. Hij is tevens voorzitter van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en Chrustenen.
De Tilburgse docent Hebreeuws dr. P. J. van Midden heeft in 2015 de Onderwijs Innovatieprijs van Tilburg University gewonnen.
Als docent kreeg hij de prijs voor zijn inspanningen voor het vak Hebreeuws. Met verschillende projecten maakt hij het vak toegankelijk voor studenten. Zo ontwikkelde hij de onlinecollegereeks Digitaal Bijbels Hebreeuws voor studenten, maar ook voor geïnteresseerden van buiten de rooms-katholieke universiteit.
Een belangrijk project heet ”Efemeriden”. Vaak stuurt Van Midden een mail naar geïnteresseerden waarin hij een korte Hebreeuwse Bijbeltekst in een videootje vertaalt en de vertaling uitlegt. Al meer dan 200 abonnees schreven zich er voor in.